اطلاعیه فروشگاه

با کلیک بر روی آیکون تلگرام در سمت راست این صفحه به نسخه تلگرام فروشگاه اس او اس هدایت خواهید شد که با قابلیت نمایش لیست محصولات و جستجو در فروشگاه آماده ارائه خدمات سریع و آسان می باشد. خریدار محترم در صورتی که فایل مورد نظر شما در فروشگاه موجود نمی باشد می توانید فایل مورد نظر را از ما بخواهید در صورت وجود در آرشیو فروشگاه، برایتان ارسال خواهد شد.برای این کار به قسمت پشتیبانی / سایر موارد مراجعه کنید. برای استخراج بیت کوین رایگان به این لینک مراجعه کنید : https://get.cryptobrowser.site/3254087

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال کیو 6 مدل LG Q6 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال کیو 6 مدل LG Q6 با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال کیو 6 مدل LG Q6 با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Q6  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی کا هفت مدل LG K7 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی کا هفت مدل LG K7 با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی کا هفت مدل LG K7 با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG K7  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی ال نود مدل LG L90 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی ال نود مدل LG L90 با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی ال نود مدل LG L90 با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG L90  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی لئون مدل LG Leon LTE با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی لئون مدل LG Leon LTE با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی لئون مدل LG Leon LTE با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Leon LTE  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس 4 مدل LG Nexus 4 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس 4 مدل LG Nexus 4 با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس 4 مدل LG Nexus 4 با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Nexus 4  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس 5 مدل LG Nexus 5 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس 5 مدل LG Nexus 5 با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس 5 مدل LG Nexus 5 با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Nexus 5  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس مدل LG Nexus 5X با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس مدل LG Nexus 5X با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نکسوس مدل LG Nexus 5X با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Nexus 5X  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اسپیریت مدل LG Spirit LTE با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اسپیریت مدل LG Spirit LTE با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اسپیریت مدل LG Spirit LTE با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Spirit LTE  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus LTE با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus LTE با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus LTE با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Optimus LTE  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی اسپریت مدل LG Optimus G Sprint با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی اسپریت مدل LG Optimus G Sprint با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی اسپریت مدل LG Optimus G Sprint با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Optimus G Sprint  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی پرو مدل LG Optimus G Pro GSM با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی پرو مدل LG Optimus G Pro GSM با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی پرو مدل LG Optimus G Pro GSM با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Optimus G Pro GSM  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی مدل LG Optimus G AT&T با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی مدل LG Optimus G AT&T با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس جی مدل LG Optimus G AT&T با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Optimus G AT&T  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus Fuel با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus Fuel با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus Fuel با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Optimus Fuel  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus Black با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus Black با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus Black با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Optimus Black  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus 4x HD با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus 4x HD با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus 4x HD با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Optimus 4x HD  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus 2x با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus 2x با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی اپتیموس مدل LG Optimus 2x با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Optimus 2x  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نیترو مدل LG Nitro HD با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نیترو مدل LG Nitro HD با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی نیترو مدل LG Nitro HD با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG Nitro HD  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود آموزش کامل و جامع ترمیم بوت گوشی ال جی مدل LG G2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم

دانلود آموزش کامل و جامع ترمیم بوت گوشی ال جی مدل LG G2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم موضوع : دانلود آموزش کامل و جامع ترمیم بوت گوشی ال جی مدل LG G2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم     ترمیم بوت گوشی :  LG G2     محصول این بسته شامل : 1- فایل آموزشی 2- فایل sbl1.img3- فایل aboot.img4- فایل rmp.img5- فایل tz.img6- ریکاوری TWRP مخصوص G2 با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی مدل LG G2 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی مدل LG G2 با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی مدل LG G2 با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG G2  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل فول دامپ گوشی ال جی دو سیم کارته جی 4 مدل LG G4 Dual H818P برای پروگرام با لینک مستقیم

دانلود فایل فول دامپ گوشی ال جی دو سیم کارته جی 4 مدل LG G4 Dual H818P برای پروگرام با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل فول دامپ گوشی ال جی دو سیم کارته جی 4 مدل LG G4 Dual H818P برای پروگرام با لینک مستقیم       LG G4 Dual H818P   محصول این بسته شامل : 1- فول دامپ ال جی دو سیم کارته جی 4 با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 26,500 تومان

دانلود فایل درایور USB Driver گوشی استایلو 3 پلاس مدل LG Stylo 3 Plus با لینک مستقیم

دانلود فایل درایور USB Driver گوشی استایلو 3 پلاس مدل LG Stylo 3 Plus با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل درایور USB Driver گوشی استایلو 3 پلاس مدل LG Stylo 3 Plus با لینک مستقیم        فایل درایو گوشی:   LG Stylo 3 Plus با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی مدل LG G6 با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی مدل LG G6 با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری TWRP تست شده گوشی ال جی مدل LG G6 با لینک مستقیم   تست شده         فایل ریکاوری گوشی: LG G6  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی کا 20 پلاس مدل LG K20 plus با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی  کا 20 پلاس مدل LG K20 plus با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی  کا بیست پلاس مدل LG K20 plus با لینک مستقیم           محصولات ارائه شده : 1- فایل  TWRP گوشی ال جی LG K20 مدل LG K20 plus    با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود فایل درایور Driver گوشی های ال جی LG با لینک مستقیم

دانلود فایل درایور Driver گوشی های ال جی LG با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل درایور Driver گوشی های ال جی LG با لینک مستقیم          فایل درایو گوشی های ال جی:   LG Mobile Driver v3.14.1   با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350nds به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم

دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350nds به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم موضوع :دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350nds به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم         گوشی ال جی  LG K8 مدل k350nds   محصول این بسته شامل : فایل آموزشی آنلاک ، ریکاوری و روت فایل ریکاوری ال جی K8 مدل k350nds  فایل SuperSu  فایل rce_univ.zip فایل cpu z  با لینک مستقیم می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 24,500 تومان

دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350K به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم

دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350K به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم موضوع :دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350K به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم         گوشی ال جی  LG K8 مدل k350K   محصول این بسته شامل : فایل آموزشی آنلاک ، ریکاوری و روت فایل ریکاوری ال جی K8 مدل k350K  فایل SuperSu  فایل rce_univ.zip فایل cpu z  با لینک مستقیم می توانید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 24,500 تومان

دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350f به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم

دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350f به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم موضوع :دانلود آموزش اختصاصی نصب ریکاوری TWRP و آموزش گام به گام روت کردن گوشی ال جی کا8 مدل LG K8 k350f به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم         گوشی ال جی  LG K8 مدل k350f   محصول این بسته شامل : فایل آموزشی آنلاک ، ریکاوری و روت فایل ریکاوری ال جی K8 مدل k350f  فایل SuperSu  فایل rce_univ.zip فایل cpu z  با لینک مستقیم می توانید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 24,500 تومان

دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی LG K10 مدل K430DSY با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی  LG K10 مدل K430DSY با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی  LG K10 مدل K430DSY با لینک مستقیم         محصولات ارائه شده : 1- فایل  TWRP گوشی ال جی  LG K10 مدل K430DSY    با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود آموزش کاستوم ریکاوری TWRP و روت گوشی ال جی LG K10 مدل K430DSY به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم

دانلود آموزش کاستوم ریکاوری TWRP و روت گوشی ال جی  LG K10 مدل K430DSY به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم موضوع :دانلود آموزش کاستوم ریکاوری TWRP و روت گوشی ال جی  LG K10 مدل K430DSY به همراه فایل های لازم با لینک مستقیم         گوشی ال جی  LG K10 مدل K430DSY   محصول این بسته شامل : فایل آموزشی فایل ریکاوری ال جی K10  فایل SuperSu  با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 24,500 تومان

دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی اوپتیموس وان مدل LG Optimus One با لینک مستقیم

دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی اوپتیموس وان مدل LG Optimus One با لینک مستقیم موضوع :دانلود فایل ریکاوری گوشی ال جی اوپتیموس وان مدل LG Optimus One با لینک مستقیم         محصولات ارائه شده : 1- فایل  TWRP گوشی LG Optimus One    با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم پدوفایل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان
تعداد صفحه(2):